Polityka prywatności

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Akwarele Gdańskie Krzysztof Suchomski z siedzibą w 84-240 Reda, ul. Olimpijska 14/7.

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji
o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas na adres e-mail: ksakwarele@gmail.com.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

  • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług,
  • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą przez e-mail oraz telefon,
  • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów.

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe udostępnione w celach związanych z dokonaniem transakcji przez czas trwania procesu zakupowego z Tobą, a także po jego zakończeniu w celach:

  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,
  • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia transakcji.

Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

  • Imię i Nazwisko, adres, e-mail i numer telefonu

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, w szczególnych przypadkach nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji wykonać usługi.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.  Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych
do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy udostępnić podmiotom wspierającym nas w realizacji usług – podwykonawcom i współpracującym z nami firmom, które zapewniają usługi m.in. drukarskie, poligraficzne, dekoratorskie w celu umożliwienia realizacji usługi.

Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe możemy przekazać poza EOG tylko po zawarciu umowy i tylko jeśli jest
to niezbędne do wykonania umowy.